-

Phoenix

belysning på solenergi – året rundt

 til stier, parker, grønne områder, legepladser og cykelstier

 

Phoenix-14

 

I mange kommuner ligger en del relativt befærdede områder stadig mørke hen. Det kan være parkstier, gangstier gennem mindre, grønne områder eller andre arealer hvor det af den ene eller anden årsag ikke har været muligt at installere belysning, til trods for at dette ville lette færdslen og øge trygheden for de borgere der benytter stierne.

 

Ofte er den simple årsag til den manglende belysning at finde i omkostningerne forbundet med køb og installation af denne.

 

Nedgravningen af kabler øger arbejdstimerne betragteligt, besværlig-gør projektet, og forstyrrer omgivelserne. Sammen med de heraf øgede omkostninger sætter dette hurtigt en stopper for hele fortagenet.

 

Den åbenlyse fordel ved at bruge solcellelamper, er at man undgår alt dette, og projektet kan dermed udføres for en brøkdel af prisen, uden videre forstyrrelse af omgivelserne, og på meget kortere tid. Dette muliggør opsætning af lamper i områder hvor det ellers var dømt for omkostningsfuldt.

 

Men hvorfor er det så ikke allerede gjort?

 

Mange ville i første omgang måske tænke at teknologien bare ikke var nået dertil endnu, men dette er faktisk ikke tilfældet. Teknologien er langt nok, og dette til trods for at der ikke har været nogen voldsom stor udvikling i hverken teknologien bag kommercielle solcellepaneler eller batterier – dertil har LED pæren også været på banen i en del år.

 

Årsagen skal i stedet findes i dårligt design. Hermed menes at de solcellelamper, de fleste kender, som oftest er sat dårligt sammen. Problemet i lang de fleste tilfælde er at hverken solcellepanelerne eller batterikapaciteten er store nok til at lamperne kan fungere tilfredsstillende i den danske vinter.

 

Det er her Phoenix kommer ind i billedet. Kort sagt har vi designet Phoenix lampen så den netop fungerer optimalt i den danske vinter, hvilket beskrives i næste afsnit.

 

Performance

 

Hvorfor virker Phoenix hvor andre solcellelamper fejler?

 

Svaret er en kombination af 4 ting. For at lampen kan virke tilfredsstillende i løbet af den mørke, danske vinter, kræver det at den ikke bruger mere strøm end den kan nå at oplade.

 

Solcellepanel

For at sikre at dette overholdes, har vi øget solcellepanelets ydeevne med 50% i forhold til hvad der typisk ses for lamper med denne lysstyrke. Kapaciteten er øget fra 6W til 9W.

 

Batteri

Ud over at solcellepanelet typisk er for småt til danske vinterforhold, fejler de fleste lamper desuden ved at batterikapaciteten er for lav. Dette er en vigtig faktor fordi en stor batterikapacitet tillader at lampen kan gemme ekstra strøm som lades op i løbet af solrige dage, og senere bruge denne strøm på de allermest mørke dage hvor opladningen fra solcellepanelet i sig selv måske ellers ikke ville have været nok.

Hvis batteriet ikke er stort nok, mistes den driftsstabilitet der ellers kunne have være opnået. Vi har derfor fordoblet kapaciteten fra 5Ah, som man typisk ser for en lampe med denne lysstyrke, til 10Ah. Et fuldt opladet 10Ah batteri tillader teoretisk set at lampen kan køre i godt 4 nætter af 8 timer (uden sparefunktion).

 

Sparefunktion

Yderligere driftsstabilitet sikres ved at installere en bevægelsessensor som reagerer når nogen bevæger sig inden for 5-7 meter fra lampen. Når der ikke har været nogen bevægelse i et stykke tid, skruer lampen ned til 30% lysstyrke, og sparer derved på strømmen. Ved bevægelse skrues op til 100%. Denne sparefunktion kan forlænge driftstiden væsentligt.

Et alternativ til bevægelsessensoren er en timer som eksempelvis slukker helt for lampen efter 6 timers lysetid, og igen tænder for den 2 timer før det bliver lyst (antallet af timer kan justeres). På den måde bruges der ikke noget strøm i de sene timer hvor der ikke er nogen videre trafik, men samtidig lyser lamperne om morgenen inden det bliver lyst.

Det er anbefalelsesværdigt at benytte en af disse funktioner, men hvilken en man vælger, og præcis hvordan den indstilles, er et spørgsmål om hvad der er behov for.

 

LED effektivitet

Ikke alle LED pærer er skabt ens. Nogle pærer bruger mere strøm end andre, selvom de lyser lige kraftigt. Grunden til at der ofte bruges LED pærer som er mindre effektive, er at de er billigere. Fordi ydeevnen i dette tilfælde har prioritet, har vi valgt at øge LED effektiviteten fra 80 lumens/W til omtrent 110 lumens/W.

 

Til sammen sikrer disse 4 forbedringer at Phoenix lampen har en langt bedre ydeevne og driftssikkerhed end selv de bedste ’almindelige’ solcellelamper.

 

Priser og installation

 

Priser for selve lamperne ved køb af:

  • 1-10 stk. 000 per stk.
  • 11-20 stk. 900 per stk.
  • 21-50 stk. 800 per stk.
  • 51+ stk. 700 per stk.

 

Priser for installation:

Grundpris per projekt:     2.000 kr.

Pris per lampe:                 150 kr.         

 

 

Eksempel:

Køb og installation af 40 lamper

 

Pris for lamper:                                       40 x 1.800 kr.                                          = 72.000 kr.

Pris for installation:                               2.000 kr. + 40 x 150 kr.                         = 8.000 kr.

Total:                                                        72.000 kr. + 8.000 kr.                            = 80.000 kr.

 

 

Selve installationen:

For at undgå tyveri af lamperne, installeres de på en flise. Dette er hurtigt og nemt, og gør det umuligt at hive lampen op af jorden.

Det øverste lag – græs, eksempelvis – tages af, flisen lægges på det blotlagte område, og lampen skrues fast til flisen. Græsset og det øverste jordlag lægges tilbage på flisen så det har samme højde som før. Flisen er nu ikke længere synlig, og indtrykket er at lampen står direkte på græsset.

 

Tilbud om gratis testning

 

Phoenix serien er designet med det mål for øje at fungere som en løsning til parkområder og stier der ligger mørke hen. Vi er sikre på at vi med vores design har skabt et produkt der kan løse opgaven tilfredsstillende, og vi vil meget gerne vise vores værk frem. Derfor tilbyder vi kommuner, som potentielt kunne være interesseret i denne løsning, gratis testning.

 

Rent praktisk betyder det at vi uden beregning eller nogen form for forpligtelse tilbyder at installere op til 4 lamper i det område hvor testningen ønskes.

 

Hvis det – efter maksimalt 6 måneder – bedømmes at lamperne lever op til forventningerne, kan en køb herefter foretages. I købet inkluderes testlamperne.

 

Hvis det derimod bedømmes at lamperne ikke ønskes, fjerner vi dem igen, uden beregning.

 

 

Datalogning

I et tidligere afsnit har vi beskrevet vores egne testresultater, men en solcellelampes ydeevne varierer afhængigt af de lokale forhold. Det kan være at der falder mere skygge på grund af træer, eller for lampen med sensorfunktion vil det gøre en forskel hvis der er mere trafik som aktiverer lampen.

 

Derfor tilbyder vi, som en del af den gratis testning, datalogning. Det fungerer sådan at vi i testlamperne placerer en datalogger som registrerer hvornår lyset tændes og slukkes, og denne data får den potentielle køber naturligvis adgang til. Ikke alene slipper man for at holde øje med lamperne i et forsøg på at bedømme hvor godt de fungerer, men man får også nogle meget mere præcise resultater.

 

 

Kontakt

 

Ved ønske om testning eller køb, eller hvis der opstår spørgsmål, kan vi kontaktes på kontakt@solarcamp.dk

 

 

vandspil-11